Mulighed for at spare penge på din forsikring

Installationsattest

Oksbøl Varmeværk og Oksbøl Vandværk har nu fået installeret fjernvarmemålere og vandmålere med lækageovervågning i hele vores forsyningsområde. Lægekageovervågnings systemet bliver overvåget af døgnvagten på Oksbøl Varmeværk, som i tilfælde af en alarm fra en måler vil forsøge at kontakte forbrugeren.

Nogle forsikringsselskaber giver et nedslag i forsikringspræmien for udvidet rørskadedækning, hvis lækageovervågningen omfatter både fjernevarme- og forbrugsvandinstallationen og forbrugerne opfordres derfor til, at undersøge mulighederne hos deres forsikringsselskab.

I den forbindelse har Oksbøl Varmeværk i samarbejde med Oksbøl Vandværk udarbejdet en installationsattest, der overfor forsikringsselskabet bekræfter montagen af lækageovervågningssystemet.

Installationsattesten kan afhentes på Oksbøl Varmeværk eller downloades fra hjemmesiden

Bemærk, at lækageovervågningen er en service og fratager dermed på ingen måde ejer/bruger ansvaret for installationen.