Vand og Varme til dig

Oksbøl Varmeværk & Billum Vandværk

Gravearbejde - nyt flisværk

Der er hurtigt kommet godt gang i gravearbejdet til det nye flisværk. 

Første spadestik

Den 10. januar 2023 tog vi første spadestik til det nye flisværk på...

Underskrevne tilmeldinger til fjernvarme i Janderup og Billum

Antal underskrevne tilmeldinger pr. 26/1-2023 : 364 stk.  Husk - se...

Gravearbejde - nyt flisværk

Der er hurtigt kommet godt gang i gravearbejdet til det nye flisværk. 

Første spadestik

Den 10. januar 2023 tog vi første spadestik til det nye flisværk på Industrivej 18 A, Oksbøl.  Det nye flisværk forventes at kunne gå i drift fra 1...

Underskrevne tilmeldinger til fjernvarme i Janderup og Billum

Antal underskrevne tilmeldinger pr. 26/1-2023 : 364 stk.  Husk - seneste frist for at aflevere en underskrevet (bindende) tilmelding er 31/1 2023....

Mulighed for at spare penge på din forsikring

Oksbøl Varmeværk og Oksbøl Vandværk har nu fået installeret fjernvarmemålere og
vandmålere med lækageovervågning i hele vores forsyningsområde.
Lækageovervågnings systemet bliver overvåget af døgnvagten på Oksbøl Varmeværk,
som i tilfælde af en alarm fra en måler vil forsøge at kontakte forbrugeren.

Nogle forsikringsselskaber giver et nedslag i forsikringspræmien.

Læs mere

SMS Service - Varmeværk

Modtag vigtige beskeder Hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i dit område.

Tilmeld dig her

e-Boks - Varmeværk

Vi indfører digital post, så du kan få dine breve i e-Boks. Det er hurtigt, nemt og bedre for miljøet.

Tilmeld til e-Boks

?

Natsænkning
Begræns nedsænkning af temperaturen om natten. Skrues temperaturen for langt ned, skal der bruges meget energi til at varme rummene op igen.

 

?

Vandanalyser
Vi foretager løbende vandanalyser. Du kan her på siden se vandets hårdhed.