Vand og Varme til dig

Oksbøl Varmeværk & Billum Vandværk

Orientering fra Oksbøl Varmeværks bestyrelse

Hermed følgende orientering fra Oksbøl Varmeværks bestyrelse.

Fremtidige henvendelser vedr. fjernvarmeprojekt Billum Janderup

Kim Tobiasen har valgt at opsige samarbejdet med Oksbøl Varmeværk...

Jobopslag - Leder for Oksbøl Varmeværk

Orientering fra Oksbøl Varmeværks bestyrelse

Hermed følgende orientering fra Oksbøl Varmeværks bestyrelse.

Fremtidige henvendelser vedr. fjernvarmeprojekt Billum Janderup

Kim Tobiasen har valgt at opsige samarbejdet med Oksbøl Varmeværk samt arbejdet som tovholder pa fjernvarmeprojektet i Billum Janderup.   Frem...

Jobopslag - Leder for Oksbøl Varmeværk

Mulighed for at spare penge på din forsikring

Oksbøl Varmeværk og Oksbøl Vandværk har nu fået installeret fjernvarmemålere og
vandmålere med lækageovervågning i hele vores forsyningsområde.
Lækageovervågnings systemet bliver overvåget af døgnvagten på Oksbøl Varmeværk,
som i tilfælde af en alarm fra en måler vil forsøge at kontakte forbrugeren.

Nogle forsikringsselskaber giver et nedslag i forsikringspræmien.

Læs mere

SMS Service - Varmeværk

Modtag vigtige beskeder Hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i dit område.

Tilmeld dig her

e-Boks - Varmeværk

Vi indfører digital post, så du kan få dine breve i e-Boks. Det er hurtigt, nemt og bedre for miljøet.

Tilmeld til e-Boks

?

Natsænkning
Begræns nedsænkning af temperaturen om natten. Skrues temperaturen for langt ned, skal der bruges meget energi til at varme rummene op igen.

 

?

Vandanalyser
Vi foretager løbende vandanalyser. Du kan her på siden se vandets hårdhed. 

 

 

//