Vand og Varme til dig

Oksbøl Varmeværk & Billum Vandværk

Omkørsel Billum

Fra mandag d. 24. juni 2024 vil der være en større omkørsel. Der vi...

Orientering fra Oksbøl Varmeværks bestyrelse

Hermed følgende orientering fra Oksbøl Varmeværks bestyrelse.

Fremtidige henvendelser vedr. fjernvarmeprojekt Billum Janderup

Kim Tobiasen har valgt at opsige samarbejdet med Oksbøl Varmeværk...

Omkørsel Billum

Fra mandag d. 24. juni 2024 vil der være en større omkørsel. Der vil være skiltning på strækningen. Omkørslen forventes at vare ca. 2 uger.

Orientering fra Oksbøl Varmeværks bestyrelse

Hermed følgende orientering fra Oksbøl Varmeværks bestyrelse.

Fremtidige henvendelser vedr. fjernvarmeprojekt Billum Janderup

Kim Tobiasen har valgt at opsige samarbejdet med Oksbøl Varmeværk samt arbejdet som tovholder pa fjernvarmeprojektet i Billum Janderup.   Frem...

Mulighed for at spare penge på din forsikring

Oksbøl Varmeværk og Oksbøl Vandværk har nu fået installeret fjernvarmemålere og
vandmålere med lækageovervågning i hele vores forsyningsområde.
Lækageovervågnings systemet bliver overvåget af døgnvagten på Oksbøl Varmeværk,
som i tilfælde af en alarm fra en måler vil forsøge at kontakte forbrugeren.

Nogle forsikringsselskaber giver et nedslag i forsikringspræmien.

Læs mere

SMS Service - Varmeværk

Modtag vigtige beskeder Hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i dit område.

Tilmeld dig her

e-Boks - Varmeværk

Vi indfører digital post, så du kan få dine breve i e-Boks. Det er hurtigt, nemt og bedre for miljøet.

Tilmeld til e-Boks

?

Natsænkning
Begræns nedsænkning af temperaturen om natten. Skrues temperaturen for langt ned, skal der bruges meget energi til at varme rummene op igen.

 

?

Vandanalyser
Vi foretager løbende vandanalyser. Du kan her på siden se vandets hårdhed. 

 

 

//