Betjening af varmemåleren

Vi kan aflæse din måler elektronisk via radiomodul.

Værket laver en årsaflæsning sidst i december måned. Denne aflæsning bruger vi til beregning af den årlige varmeopgørelse, som vi sender ud til dig sidst i februar måned.

Vi foretager også stikprøveaflæsninger i løbet af året. Alle aflæsninger foregår elektronisk via radiomodul.

Vi anbefaler dog, at du også selv holder øje med din målers forbrug, så eventuelle fejl på måleren kan blive rettet så hurtigt som muligt.