Varsling om prisstigning

1. november 2022

Oksbøl Varmeværk varsler prisstigning på op til 10% for det kommende år pga. de generelle stigninger i produktionsomkostningerne. Vi kan ikke sige den præcise stigning endnu pga. de meget store udsving i energipriserne. 

Mange forbrugere kan forvente at få et beløb tilbage på årsopgørelsen pga. et lavere forbrug, der kan skyldes det varme vejr samt en generel større bevidsthed om at spare på varmen. 

Husk! I kan altid følge jeres varmeforbrug på www.eforsyning.dk. Login med jeres forbrugernr. samt den pinkode der står på jeres opkrævning.