Kampagne på gratis tilslutning til fjernvarme

2. februar 2022
Oksbøl Varmeværk kører kampagne på gratis tilslutning til fjernvarmen frem til den 31. december 2022.

Kampagnen er gældende for Oksbøl Varmeværks nuværende forsyningsområde pr. 1/1-2022.

Kampagnen gælder kun for fritliggende enfamiliehus og kæde/rækkehus.

Kampagnen gælder ikke erhverv.

I kampagnen er der inkluderet:

  • Anboring på hovedledning.
  • Indføring i bygning. Ved nybygning skal bygherre sørge for at indføringsbøjning bliver indstøbt i sokkel/gulv. Alternativt udføres dette efter regning af Oksbøl Varmeværk. Indføringsbøjning kan afhentes på Oksbøl Varmeværk. Indføringsbøjning skal være indstøbt senest 31-12-2022.
  • Max 10 meter stikledning (rør trace målt fra hovedhaner til skel mod hovedledning).

Ydelser herudover afregnes efter gældende takstblad.

Derudover skal gældende vedtægter for Oksbøl Varmeværk overholdes.

 

Driftsleder

Preben Pedersen