Fremtidige henvendelser vedr. fjernvarmeprojekt Billum Janderup

13. juni 2024

Kim Tobiasen har valgt at opsige samarbejdet med Oksbøl Varmeværk samt arbejdet som tovholder på fjernvarmeprojektet i Billum Janderup.

 

Fremtidige henvendelser vedr. praktiske forhold ifm. gravearbejde eller lign. i Billum Janderup projektet skal rettes til Hans-Henrik Høj Nielsen: tlf.: 20460788 - mail: hhn@fuldendt.dk

 

Øvrige henvendelser skal ske til Oksbøl Varmeværk på tlf.: 75271325

//