Kampagne på gratis tilslutning til fjernvarme

Oksbøl Varmeværk kører kampagne på gratis tilslutning til fjernvarmen frem til den 31. december 2022.

Kampagnen er gældende for Oksbøl Varmeværks nuværende forsyningsområde pr. 1/1-2022.

Kampagnen gælder kun for fritliggende enfamiliehus og kæde/rækkehus.

Kampagnen gælder ikke erhverv.

I kampagnen er der inkluderet:

  • Anboring på hovedledning.
  • Indføring i bygning. Ved nybygning skal bygherre sørge for at indføringsbøjning bliver indstøbt i sokkel/gulv. Alternativt udføres dette efter regning af Oksbøl Varmeværk. Indføringsbøjning kan afhentes på Oksbøl Varmeværk. Indføringsbøjning skal være indstøbt senest 31-12-2022.
  • Max 10 meter stikledning (rør trace målt fra hovedhaner til skel mod hovedledning).

Ydelser herudover afregnes efter gældende takstblad.

Derudover skal gældende vedtægter for Oksbøl Varmeværk overholdes.

 

Driftsleder

Preben Pedersen