Bor du i Vrøgum, ligger din ejendom inden for det område, hvor vi arbejder på at tilbyde fjernvarme og er du interesseret i at få fjernvarme, skal du sende en sms eller mail til Vrøgum Borgerforenings formand Gitte Eskesen på tlf: 42 41 63 66 eller gitteeskesen1966@gmail.com senest d. 31/12 2022.