Kampagne på gratis tilslutning til fjernvarme

Oksbøl Varmeværk kører kampagne på gratis tilslutning til fjernvarmen frem til den 31. december 2020.

Kampagnen er gældende for Oksbøl Varmeværks nuværende forsyningsområde.

Kampagnen gælder kun for fritlæggende enfamiliehus og kæde/rækkehus.

I kampagnen er der inkluderet:

  • Anboring på hovedledning.
  • Indføring i bygning
  • Max 10 meter stikledning.

Ydelser herudover afregnes efter gældende takstblad.

Derudover skal gældende vedtægter for Oksbøl Varmeværk overholdes.

 

Driftsleder

Preben Pedersen